Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Utställningsförsäkring

Ett enkelt och mycket förmånligt försäkringsskydd som täcker hela ditt mässdeltagande.

Tillsammans med Länsförsäkringar SAK AB erbjuder vi marknadens bästa utställningsförsäkring. Utställningsförsäkringen täcker upp till 225 000 kr i försäkringsvärde till priset 1 195 kronor per utställare. Du kan enkelt med ett mail höja värdet mot en tilläggspremie på 0,4% av överstigande försäkringsvärde.

Utställningsförsäkringen gäller inom EU/EFTA och omfattar följande: (För försäkringstagare utanför EU/EFTA gäller försäkringen endast inom mässområdet.)

- Ditt gods är helförsäkrat under transport till och från mässan inklusive lastning och lossning.
- Ditt gods är helförsäkrat på mässan i samband med utställningen inklusive upp- och nedpackning.
- Dessutom har du ett bra skydd för personligt resgods samt för kostnader vid sjukdom och olycksfall.
- Självrisken är 1 000 kr per skade- och stöldtillfälle.
- Vid inbrott i och stöld ur egna fordon eller släp är självrisken 20 % av skadebeloppet, dock lägst 5 000kr. Extrakostnader på grund av skada ingår upp till 10 % av försäkringsvärdet.
- Om du drabbas av skadeståndskrav för en sak eller personskada är du skyddad av en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar du har enligt skadeståndslagen.
- Försäkringen gäller för utställare, registrerade samutställare och representerade företag i montern.

Varför det är viktigt att du är rätt försäkrad?

Transport till och från ditt deltagande på Stockholmsmässan:

Oturen kan vara framme och ditt gods/dina varor kan skadas, stjälas eller försvinna under transport till och från Stockholmsmässan eller under utställningstiden.

       · Om ditt gods skadas under transport med fristående transportör och transportören är vållande till skadan är ersättningen viktbegränsad enligt lag. Inom Sverige är transportörens ansvar 150 kr/kg (Lag om inrikes vägtransport VTL) och vid transporter som går till/från andra länder är transportörens ansvar per kg lägre ändå (CMR-konventionen). Om transportören inte är skyldig till skadan blir det ingen ersättning alls för det skadade/försvunna godset.

       · Om ditt gods transporteras med eget fordon och skadas gäller inte bilens försäkring för gods som skadas/försvinner

· Ditt gods kan försvinna/stjälas under transporten.

Under ditt mässdeltagande på Stockholmsmässan:

· Om material som du hyrt av Stockholmsmässan skadas är du enligt hyresavtalet ersättningsskyldig för den inträffade skadan.
· Ditt gods kan skadas, stjälas eller försvinna under utställningstiden.

Stockholmsmässans utställningsförsäkring är ett prisvärt och tryggt skydd!