Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Beställ utställarkort?

Alla som arbetar i din monter ska ha ett personligt utställarkort med foto.

Av säkerhetsskäl och för att du som utställare ska kunna röra dig fritt på eventet behöver alla som arbetar i din monter ett utställarkort med foto.

Vem ska ha utställarkort?
Alla som arbetar i din monter ska ha ett personligt utställarkort med foto. Det ökar både trivseln och säkerheten. Det underlättar också för besökarna att se vem de pratar med. Tillfällig personal, till exempel hantverkare som enbart arbetar under in- och utflytt, kan hämta ut ett workpass på informationen på entretorget, Grindstugan och grinden mellan B och C-Hall.
Registreringsprocessen är gjord så att ni snabbt och enkelt ska kunna få era utställarkort, lägga till ny personal och göra andra justeringar.

Tips!
Om inte dina egna medarbetare räcker till kan du hyra monterpersonal av oss.
Debitering av utställarkort och utställarregistreringens öppettider:
Utställarkort ger tillträde till mässan 1 timme innan mässan öppnas och 30 minuter efter stängning. Kortet ska bäras väl synligt och är endast avsett för personal som ska arbeta i montern.
Sista beställningsdag: 2017-01-23

Hämtas ut vid: Huvudentrén under inflyttning. Därefter kan utställarkort hämtas ut i båda entréerna.
Antal kort Varje monter är berättigad till 1 kort per 5 kvm monteryta. Oavsett monteryta är varje utställare berättigad till minst 4 kort och max 20 kort. Debitering av extra utställarkort Överuttag av utställarkort debiteras med 180 kr/st exkl. moms.